Tokyo tourism: Tokyo Roof Garden in Higashi Shinagawa

Tokyo tourism: Tokyo Roof Garden in Higashi Shinagawa Sawako Utsumi and Sawako Uchida Modern Tokyo Times…

Tokyo tourism: Todoroki Valley and the natural flow of Buddhism and Shintoism

Tokyo tourism: Todoroki Valley and the natural flow of Buddhism and Shintoism Sawako Utsumi and Kanako…

Tokyo tourism: Buddhism in ultra-modern Tokyo

Tokyo tourism: Buddhism in ultra-modern Tokyo Kanako Mita and Lee Jay Walker Modern Tokyo Times The…

Tokyo gardens and tourism: Rikugien Garden in Komagome

Tokyo gardens and tourism: Rikugien Garden in Komagome Chika Mori and Lee Jay Walker Modern Tokyo…

Tokyo tourism: The delightful Kiyosumi Garden in Tokyo

Tokyo tourism: The delightful Kiyosumi Garden in Tokyo Sawako Utsumi Modern Tokyo Times Tokyo is a…

Tokyo Times and Kichijoji Lifestyle: Fashion and Living Environment

Tokyo Times and Kichijoji Lifestyle: Fashion and Living Environment Sarah Deschamps and Kanako ItamaeĀ  Modern Tokyo…

Tokyo Tourism and Lifestyle: Chinzan-so Garden, Fashion in Ikebukuro and Canal Cafe

Tokyo Tourism and Lifestyle: Chinzan-so Garden, Fashion in Ikebukuro and Canal Cafe Sarah Deschamps and Tomoko…

Tokyo Gardens and Tourism: Chinzanso and Fusion of Religions

Tokyo Gardens and Tourism: Chinzanso and Fusion of Religions Kanako Itamae and Michel Lebon Modern Tokyo…